Tham khảo mức học phí những năm gần đây của Đại học Hàng hải

Nếu bạn có dự định học ngành Hảng hải ở khu vực phía Bắc thì Trường Đại học Hàng hải là một trong những nơi bạn nên cân nhắc. Vậy học phí của trường ra sao?

Tham khảo mức học phí những năm gần đây của Đại học Hàng hải

Đại học Hàng hải là trường trọng điểm quốc gia được thành lập vào năm 1956 và có lịch sử lâu đời trong giảng dạy ngành nghề này. Trường đào tạo đa ngành, đa cấp các lĩnh vực đào tạo, đặc biệt là huấn luyện những thuyền trưởng, máy trường, các sĩ quan hàng hải đạt trình độ khu vực quốc tế.

1. Học phí Đại học Hàng Hải 2018 – 2019:

Sau Đại học

– Nghiên cứu sinh: 2.200.000đ/ tháng

– Cao học: 1.300.000đ/ tháng

– Đào tạo bồi dưỡng nâng cao: 10.000.000đ/HV

Đại học:

– Hệ chính quy: 280.000đ/ tín chỉ

– Chương trình chất lượng cao: 560.000đ/ tín chỉ

– Chương trình tiên tiến:

+ Các môn học bằng tiếng Việt: 560.000đ/ tín chỉ

+ Các môn học bằng tiếng Anh: 860.000đ/ tín chỉ

– Hệ liên thông văn bằng 2: 1.300.000đ/ tháng

– Hệ vừa làm vừa học: 1.100.000đ/ tháng

Cao đẳng, trung cấp:

– Hệ cao đẳng đào tạo theo tín chỉ: 220.000đ/ tín chỉ

– Hệ cao đẳng đào tạo theo niên chế: 710.000đ/ tín chỉ

– Hệ trung cấp đào tạo theo niên chế: 620.000đ/ tín chỉ

2. Học phí Đại học Hàng Hải 2017 – 2018:

Sau Đại học:

– Nghiên cứu sinh: 2.000.000đ/ tháng

– Cao học: 1.200.000đ/ tháng

– Đào tạo bồi dưỡng nâng cao: 10.000.000đ/ tháng

Đại học:

– Hệ chính quy: 250.000đ/ tín chỉ

– Chương trình chất lượng cao: 500.000đ/ tín chỉ

– Chương trình tiên tiến:

+ Các môn học bằng tiếng Việt: 500.000đ/ tín chỉ

+ Các môn học bằng tiếng Anh: 800.000đ/ tín chỉ

– Hệ liên thông văn bằng 2: 1.300.000đ/ tháng

– Hệ vừa làm vừa học: 1.000.000đ/ tháng

Có nên học đại học Hàng hải không?

Cao đẳng, trung cấp:

– Hệ cao đẳng đào tạo theo tín chỉ: 200.000đ/ tín chỉ

– Hệ cao đẳng đào tạo theo niên chế: 645.000đ/ tín chỉ

– Hệ trung cấp đào tạo theo niên chế: 565.000đ/ tín chỉ

3. Học phí Đại học Hàng hải 2016 – 2017:

Cao đẳng:

Ngành Điều khiển tàu biển, Ngành Vận hành khai thác máy tàu thuỷ cớ mức thu học phí là 2.925.000 đồng

Đại học:

– Học phí Ngành Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thuỷ), Ngành Khoa học hàng hải (Thiết bị năng lượng tàu thuỷ), Nhóm Điện, Điện tử, Ngành Kỹ thuật cơ khí, Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Ngành Công nghệ thông tin, Ngành Kinh tế vận tải. Ngành Kinh tế xây dựng. Ngành Khai thác vận tải là 3.675.000 đồng

– Học phí Ngành Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển), Ngành Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải), Ngành Kỹ thuật tàu thuỷ, Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, Ngành Truyền thông và Mạng máy tính, Ngành Kỹ thuật môi trường cơ là 3.920.000 đồng

– Học phí các ngành Chất lượng cao là 6.600.000 đồng.

4. Có nên học ở trường Đại học Hàng hải không?

Theo đánh giá của sinh viên, học phí của trường thuộc ở mức trung bình so với các trường đại học khác cùng khu vực. Các sinh viên yêu thích ngôi trường hoặc ngành nghề trường đào tạo có thể theo học khá dễ dàng.

Bình luận