Tham khảo về học phí Đại học Hà Tĩnh

Trường đại học Hà Tĩnh là một trong những trường đại học đào tạo đa ngành nghề, với rất nhiều chính sách hỗ trợ việc làm cho sinh viên sau khi ra trường nên được rất nhiều các thí sinh khu vực này quan tâm.

Bên cạnh đó, các nội dung liên quan đến học phí đại học Hà Tĩnh cũng là yếu tố quan trọng để mọi người quyết định việc đăng ký học tại trường.

Tham khảo về học phí Đại học Hà Tĩnh

Mức học phí đại học Hà Tĩnh có sự chênh lệch giữa các ngành cụ thể như sau:

– Đối với các ngành xã hội, nông lâm thủy sản, kinh tế, luật thì trong năm học 2017 – 2018 mức học phí sẽ là 1.75 triệu đồng/ tháng . Như vậy 1 năm học phí sẽ là 17.5 triệu đồng.

– Với các ngành khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch, khách sạn thì mức học phí trong năm học 2017 – 2018 là 2.05 triệu đồng/ tháng .

– Khối ngành y dược sẽ có mức học phí cao nhất. Trong năm học 2017 – 2018 mức phí đại học Hà Tĩnh khối ngành này sẽ là 4.4 triệu đồng/ tháng .

Theo chính sách tuyển sinh của đại học Hà Tĩnh năm 2016 thì nhà trường chỉ tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu tại 3 tỉnh là Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Bình. Vấn đề học phí đại học Hà Tĩnh còn phụ thuộc vào hệ đào tạo các em theo học, chuyên ngành các em lựa chọn. Chính vì thế các thí sinh phải xác định được chuyên ngành đăng ký cụ thể mới nắm được các nội dung liên quan đến học phí đại học Hà Tĩnh chính xác nhất.

Với các sinh viên có thuộc diện chính sách, hộ nghèo, các em vẫn sẽ được nhà trường thực hiện các chính sách miễn giảm học phí theo đúng quy định của nhà nước. Mức học phí đại học Hà Tĩnh cũng khá cao, vì thế các thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng tình hình kinh tế của mình trước khi đăng ký.

Bình luận