Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học Công nghiệp Hà Nội 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017

 LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh liên thông Đại học Công nghiệp Hà Nội hệ Chính quy với nội dung chi tiết như sau:

I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

STT

Tên ngành

Mã ngành tuyển sinh liên thông

CĐ-ĐH

Mã ngành tuyển sinh liên thông

TCCN-ĐH

Mã ngành tuyển sinh liên thông

CĐN-ĐH

1

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

B510201

E510201

F510201

2

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

B510203

Không tuyển sinh

Không tuyển sinh

3

Công nghệ kỹ thuật ô tô

B510205

E510205

F510205

4

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

B510301

E510301

F510301

5

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

B510302

E510302

Không tuyển sinh

6

Khoa học máy tính

B480101

E480101

Không tuyển sinh

7

Kế toán

B340301

E340301

F340301

8

Quản trị kinh doanh

B340101

Không tuyển sinh

Không tuyển sinh

9

Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

B510206

Không tuyển sinh

Không tuyển sinh

10

Công nghệ kỹ thuật hóa học

B510401

Không tuyển sinh

Không tuyển sinh

11

Công nghệ may

B540204

Không tuyển sinh

Không tuyển sinh

12

Thiết kế thời trang

B210404

Không tuyển sinh

Không tuyển sinh

13  Tài chính Ngân hàng B340201 Không tuyển sinh Không tuyển sinh

II. NỘI DUNG TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

  • Thời gian và hình thức đào tạo

– Đào tạo chính quy theo học chế tín chỉ.

– Thời gian đào tạo tối thiểu 1,5 năm (đối với LT CĐ-ĐH), thời gian đào tạo tối thiểu 2,5 năm (đối với LT TC-ĐH), thời gian đào tạo tối thiểu 2 năm (đối với LT CĐN-ĐH). Cấp bằng đại học chính quy của Đại học Công nghiệp Hà Nội.

  • Môn thi tuyển

– Môn cơ bản: Toán (Chương trình THPT)

– Môn Cơ sở ngành và Chuyên ngành:

STT

Ngành

Môn Cơ sở ngành

Môn chuyên ngành

Liên thông Cao đẳng – Đại học

1

Công nghệ kỹ thuật cơ khí Sức bền vật liệu Công nghệ chế tạo máy

2

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Cơ ứng dụng Cơ điện tử

3

Công nghệ kỹ thuật ô tô Lý thuyết động cơ ô tô Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

4

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Mạch điện Truyền động điện

5

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông Kỹ thuật mạch điện tử Vi xử lý và Cấu trúc máy tính

6

Khoa học máy tính Cơ sở dữ liệu Lập trình hướng đối tượng

7

Kế toán Nguyên lý kế toán Kế toán tài chính trong doanh nghiệp sản xuất

8

Quản trị kinh doanh Kinh tế vi mô Quản lý sản xuất

9

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành: CNKT Nhiệt lạnh) Kỹ thuật nhiệt Kỹ thuật lạnh

10

Công nghệ kỹ thuật hóa học Hóa lý Hóa kỹ thuật

11

Công nghệ may Vật liệu may Công nghệ may – Thiết kế trang phục

12

Thiết kế thời trang Lịch sử mỹ thuật Việt Nam Hình họa

13

Tài chính ngân hàng Lý thuyết tài chính tiền tệ Tài chính doanh nghiệp
Liên thông Trung cấp chuyên nghiệp – Đại học

1

Công nghệ kỹ thuật cơ khí Sức bền vật liệu Công nghệ chế tạo máy

2

Công nghệ kỹ thuật ô tô Lý thuyết động cơ  đốt trong Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

3

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Lý thuyết mạch Truyền động điện

4

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông Kỹ thuật mạch điện tử Vi xử lý và Cấu trúc máy tính

5

Khoa học máy tính Cơ sở dữ liệu (Access) Lập trình C

6

Kế toán Nguyên lý kế toán Kế toán tài chính trong doanh nghiệp sản xuất
Liên thông Cao đẳng nghề – Đại học

1

Công nghệ kỹ thuật cơ khí Cơ kỹ thuật Công nghệ chế tạo máy

2

Công nghệ kỹ thuật ô tô Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa Bảo dưỡng và sửa chữa động cơ đốt trong

3

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Mạch điện Truyền động điện

4

Kế toán Lý thuyết kế toán Kế toán doanh nghiệp
  • Đối tượng tuyển sinh liên thông Đại học Công nghiệp Hà Nội
– Học sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng , Cao đẳng nghề
– Thí sinh tốt nghiệp năm 2016 được tham gia dự thi ngay bao gồm cả 2 loại đối tượng tốt nghiệp trên 36 tháng và chưa đủ 36 tháng (kể cả Tốt nghiệp loại TB và TB Khá).
  • Hồ sơ và thủ tục đăng ký dự thi

Hồ sơ dự thi gồm:

– Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng (có công chứng).

– Bản sao kết quả học tập (có công chứng).

– Bản sao giấy khai sinh.

– 6 ảnh 4×6 (cùng kiểu chụp và ghi rõ họ tên sau ảnh) trong đó 2 ảnh dán vào hồ sơ có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận.

– 2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận. 

  • Kế hoạch tuyển sinh

Năm 2017 trường dự kiến tuyển sinh như sau:

– Bán và Nhận hồ sơ từ:  06/02/2017

– Lịch ôn và thi liên thông: Thông báo khi thí sinh nộp hồ sơ.

Bình luận