TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT ÔTÔ NĂM 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2020

*********

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT ÔTÔ

– Ký hiệu trường: COT

– Địa chỉ: Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội;

– Điện thoại: 069592468, 0989531733;

– Email: tuyensinhcdcnoto@gmail.com;

– Website: http://www.caodangoto.vn.

Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng công nghệ và kỹ thuật ô tô năm 2020

Ngành học Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu
Đào tạo cao đẳng quân sự     30
* Ngành Công nghệ kỹ thuật Ôtô 6510202 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc 15
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam 15

– Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 theo quy định của Bộ GD & ĐT;

– Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ cao đẳng quân sự phải qua sơ tuyển như tuyển sinh đại học quân sự, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương);

– Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của khu vực phía Nam, phía Bắc;

– Chỉ tiêu tuyển thẳng học sinh giỏi, ưu tiên xét tuyển không quá 05% và chỉ tiêu tuyển thẳng thí sinh diện 30a không quá 05% tổng chỉ tiêu . Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Ban TSQSBQP, nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

– Trên đây là thông tin tuyển sinh trường cao đẳng công nghệ và kỹ thuật ô tô năm 2020, cácạn cùng tham khảo nhé.

Bình luận