Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang năm 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VIỆT – HÀN BẮC GIANG NĂM 2019
*********

Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang

  • Mã trường: CDD1802
  • Địa chỉ: Xã Dĩnh Trì, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
  • Điện thoại: 0204 3686 998
  • Website: http//vktech.edu.vn
  • Email: caodangviethan@bacgiang.gov.vn

Ngành nghề đào tạo Chỉ tiêu tuyển sinh  

Hình thức & thời gian tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

cấp

Điện công nghiệp 150 120 100  

 

 

Xét tuyển theo học bạ

 

Tuyển sinh từ tháng 1 đến tháng 12/2018

Điện tử công nghiệp 145 150 100
Cắt gọt kim loại 60 30 60
Công nghệ ô tô 90 60 60
Công nghệ TT (Ứng dụng phần mềm) 150 60  
Nguội sửa chữa máy công cụ 30    
Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp 30    
Cơ điện tử 35 25 30
Quản trị mạng máy tính 35 25  
Hàn 55 55 60
Thiết kế đồ họa   25  
Thiết kế trang web   25  
May thời trang 20 120 60
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa KK 25 30 30

TRÊN ĐÂY LÀ THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VIỆT HÀN BẮC GIANG NĂM 2019.

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM VÀ ĐÓN ĐỌC!

Bình luận