Thông tin về các ngành đào tạo và học phí của trường Đại học Đông Đô

Đại Học Đông Đô là trường đại học được thành lập đầu tiên tại Việt Nam theo chủ trương xã hội hóa giáo dục của nhà nước theo quyết định số 90-CP của Thủ tướng Chính Phủ.

Thông tin về các ngành đào tạo và học phí của trường Đại học Đông Đô

Trường đại học Đông Đô có trụ sở chính tọa lạc trên 4ha tại Phú Nghĩa – Hà Nội và các chi nhánh trực thuộc, với 20 năm thành lập và phát triển, đã đào tạo hơn 40.000 sinh viên trong các lĩnh vực, cung cấp cho đất nước số lượng đáng kể nhân sự chất lượng cao với trình độ kỹ sư, cử nhân, thạc sỹ, tiến sĩ hiện đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức…, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước trong thời kỳ hội nhập.

1. Các ngành đào tạo chính quy

Đại học Đông Đô CÓ MÃ TRƯỜNG: DDD

STT

Ngành đào tạo đại học

Mã ngành Khối dự tuyển
1 Kiến trúc D52580102 V,H
2 Công nghệ thông tin D52480201 A,A1
3 Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) D52580208 A,A1
4 Công nghệ kỹ thuật môi trường (Công nghệ môi trường, An toàn bức xạ môi trường) D52510406 A,A1,B
5 Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp, Quản trị du lịch, Kế toán kiểm toán, Tài chính ngân hàng, Marketing) D52340101 A,A1

D1,2,3,4,5,6

6 Tài chính ngân hàng D52340201 A,A1

D1,2,3,4,5,6

7 Thông tin học (Quản trị thông tin, Thông tin thư viện) D52320201 A,A1,C

D1,2,3,4,5,6

8 Quan hệ quốc tế (Quan hệ đối ngoại, Kinh tế quốc tế) D52310206 A,A1,C

D1,2,3,4,5,6

9 Việt Nam học (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Hướng dẫn du lịch) D52220113 A,A1,C

D1,2,3,4,5,6

2. Học phí trường Đại học Đông Đô

Học phí của trường Đại học Đông Đô 2016 – 2017: 1.000.000 đồng/tháng.

Chương trình học của Đại học Đông Đô là mà 10 tháng, vì thế mức học phí sẽ là 10 triệu/năm.

Học phí trường Đại học Đông Đô 2017 – 2018: 1.100.000 đồng/tháng tương đương khoảng 11 triệu/1 năm.

Mức học phí mỗi năm không ổn định, sẽ thay đổi theo từng năm.

Bình luận