Tuyển sinh Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi năm 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2020

******

Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi

Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi là trường công lập, thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNN.  Với 51 năm xây dựng và phát triển, Trường là cơ sở đào tạo có bề dày kinh nghiệm và uy tín trong công tác đào tạo nghề cấp quốc gia cũng như trong khu vực.

  1. Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo
  2. Chế độ chính sách cho người học và cơ hội việc làm

Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi năm 2020 như sau:

Tuyển sinh Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi năm 2020

Trên đây là thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi năm 2020. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm Trường Cao đẳng các ngành nghề khác nhé.

Nguồn: thongtintuyensinh.vn

Bình luận