Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh – ĐH Đà Nẵng có mức học phí ra sao?

Học phí được áp dụng cho sinh viên nhập học các chương trình bậc đại học tại VNUK năm học 2019

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh – ĐH Đà Nẵng có mức học phí ra sao?

Mức học phí trên chưa bao gồm học phí Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng

– Giáo dục Thể chất (4 tín chỉ): 275.000 đồng/tín chỉ

– Giáo dục Quốc phòng:

+ Học phí: 600.000 – 900.000 đồng

+ Tiền ăn: 45.000 đồng/ngày

* Sinh viên phải hoàn thành chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo để có thể xét tốt nghiệp

Lưu ý

  1. Tại VNUK, năm học thứ nhất có 3 học kỳ, các năm còn lại có 2 học kì.
  2. Học phí sẽ được thanh toán theo từng học kỳ, dựa trên số môn sinh viên đăng kí học trong từng học kỳ.
  3. Vì các lý do an toàn, sinh viên được khuyến khích chuyển khoản học phí trực tiếp qua tài khoản ngân hàng với thông tin được cung cấp trong email tại tài khoản của VNUK.
  4. Tất cả các sinh viên phải tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc. Đây là quy định áp dụng cho tất cả các sinh viên đang học đại học tại Việt Nam. VNUK sẽ thay mặt sinh viên mua bảo hiểm y tế. Sinh viên nộp bảo hiểm y tế cho Phòng đào tạo vào đầu mỗi năm học.
  5. Học phí có thể thay đổi (tối đa không quá 6%/ năm học) và phí bảo hiểm y tế có thể thay đổi mà không báo trước.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các ngành khác tại:

Bình luận