Những điểm đổi mới trong tuyển sinh 2014

Bộ giáo dục và đào tạo thông báo các chương trình cải biến trong xét tuyển năm học 2014 như sau.

Ba năm tiếp theo sẽ tiếp tục tổ chức thi “3 chung”.

Tổ chức thi riêng: không để phát sinh tiêu cực.

Các trường tổ chức thi riêng sẽ không được lấy điểm trong đợt thi chung.

Để phương án tuyển sinh riêng do các trường tổ chức diễn ra trong trật tự, nghiêm túc, không gây xáo trộn lớn trong xã hội cũng như sự lo lắng của học sinh và phụ huynh, bộ Giáo Dục và Đào Tạo quyết định thi chung trong vòng 3 năm tới.

Với các trường thi riêng Thứ trưởng Ga cho biết, Bộ yêu cầu các trường không để phát sinh hiện tượng các tổ chức và cá nhân là cán bộ, giáo viên của nhà trường tổ chức luyện thi.

Đối với các trường lựa chọn phương thức xét tuyển, cần làm rõ: Môn xét tuyển, hình thức xét tuyển

Đối với các trường lựa chọn phương thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển, cần làm rõ: Thi tuyển, xét tuyển, điều kiện đảm bảo chất lượng nguồn tuyển.

Bình luận