Các trường đại học có mã ngành cấp thoát nước

Học cấp thoát nước đòi hỏi kiến thức tổng quát về tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học và môi trường nước, sự nhạy bén trong tư duy phán đoán và xử lý các tình huống về nước, nước thải và cải tạo môi trường nước…

Xây dựng hệ thống cấp thoát nước.

Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước là ngành khoa học kỹ thuật, đào tạo kỹ sư để giải quyết các vấn đề trên. Ngành học cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan để quy hoạch, thiết kế, thi công, vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật nói chung và kỹ thuật cấp thoát nước nói riêng, cụ thể:

  • Có khả năng thiết kế, thi công, vận hành các công trình thu nước, phân phối nước, xử lý nước sạch để đưa đến các hộ gia đình, các cơ sở sử dụng nước sạch;
  • Có kiến thức chuyên sâu để thiết kế, thi công, vận hành các công trình thoát nước thải đô thị, thoát nước mưa, các công trình xử lý nước thải và tái sử dụng nước;
  • Có khả năng thiết kế, thi công, vận hành các công trình cấp thoát nước bên trong công trình như: Cấp nước nóng, cấp nước lạnh, cấp nước chữa cháy…;
  • Có năng lực tư vấn, giám sát, thiết kế, thi công, quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng về tài nguyên môi trường, thủy lợi, thủy điện, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Mô hình mô phỏng một hệ thống cấp nước

Sau đây là các trường có mã ngành cấp thoát nước:

1.Trường Đại học Công nghệ Đông Á, Cơ sở Hà Nội

2. Trường Đại Học Xây Dựng

3. Trường Đại Học Thủy Lợi

4. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

5. Trường Đại học Phương Đông

6. Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC)

7. Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc,

Bình luận