Các trường đại học có ngành ngoại giao- ngoại ngữ

Không chỉ là một lĩnh vực ngành nghề, ngoại giao còn là một khoa học và nghệ thuật. Hiểu một cách đơn giản, ngoại giao là một trong những cách các nước phấn đấu để sinh tồn trên thế giới. Theo đó, các nước tìm cách bảo đảm sự có mặt đại diện của mình (nhà ngoại giao) tại những địa bàn cần thiết.

Ngành ngoại giao là gì?
Sau đó, thông qua quan sát, tìm hiểu, nhiệm vụ của các nhà ngoại giao là sẽ báo cáo về những tình hình liên quan đến quyền lợi nước mình, dùng đàm phán và các hình thức đấu tranh khác để phát triển quan hệ, bảo vệ an ninh, đối ngoại của đất nước, xây dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho sự tồn tại và phát triển của nước mình, phát huy ảnh hưởng trên thế giới.
Công việc chính của nhà ngoại giao
Tùy từng chức năng, vị trí cụ thể mà các nhà ngoại giao sẽ thực hiện những công việc chính dưới đây:
– Tham gia tiếp xúc và đàm phán ngoại giao.
– Soạn thảo các công văn và văn kiện ngoại giao.
– Tìm hiểu, nghiên cứu tình hình các nước và tình hình thế giới, đề xuất ý kiến, đóng góp vào chiến lược ngoại giao chung của đất nước.
– Tiến hành công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại.
– Thực hiện công tác lãnh sự, bảo vệ quyền lợi người dân ở nước ngoài.
– Làm công tác lễ tân: sắp xếp, tiến hành việc thăm hỏi, chúc mừng, chia buồn, tổ chức tham quan, tổ chức chiêu đãi v.v…
Tham gia vào ngành ngoại giao, bạn có thể trở thành nhân viên đại sứ quán, lãnh sự quán công tác tại nước ngoài, hoặc làm công tác nghiên cứu, chuyên môn trong các cục, vụ như Vụ Tổng hợp đối ngoại, các Vụ khu vực, Vụ Tổng hợp kinh tế, Vụ Phụ trách về các tổ chức quốc tế v.v…
Công việc chính của ngành ngoại giao là gì ?
Sau đây là danh sách các trường đại học có ngành ngoại giao- ngoại ngữ :

1. DS Trường Đại học ở Hà Nội đào tạo ngành Ngoại giao – Ngoại ngữ 

Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )

Học Viện Ngoại Giao

Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Đại Học Hà Nội

Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

=> Xem thêm tại đây

2. DS Trường Đại học ở TP. Hồ Chí Minh đào tạo ngành Ngoại giao – Ngoại ngữ 

Đại Học Sài Gòn

Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM

Đại Học Tài Chính Marketing

Đại Học Kinh Tế TPHCM

=> Xem thêm tại đây

3. Danh sách Trường ĐH ở tỉnh khác đào tạo ngành Ngoại giao – Ngoại ngữ

Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế

Đại Học Vinh

Đại Học Hải Phòng

Đại Học Cần Thơ

Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng …

=> Xem thêm tại đây

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc.

Bình luận