Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019

Có thể nói điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) THPT là thang điểm quan trọng nhất của các bạn học sinh lớp 12, có ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của các bạn trong hành trình tích lũy tri thức sau này. Vì thế, các bạn nên nắm rõ cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2019 để có thể vạch ra kế hoạch học tập, thi cử tốt nhất.

Năm 2019, cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT có sự thay đổi
Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2019
Theo thông tư 03/2019/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành ngày 18/3/2019, cách tính điểm xét tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2019 đối với học sinh chương trình THPT và chương trình giáo dục thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo cụ thể như sau:
• Đối với học sinh chương trình THPT 
ĐXTN bằng tổng điểm bốn bài thi (Toán, Văn, Anh và 1 trong 2 môn KHTN hoặc KHXH), cộng với tổng điểm khuyến khích (nếu có). Sau đó lấy tổng điểm này chia cho 4 (4 tức là 4 môn thi). Tiếp đến, bạn sẽ lấy 70% số điểm này cộng với 30% điểm trung bình cả năm lớp 12. Khi có kết quả tiếp tục cộng vào điểm ưu tiên (nếu có). Chúng ta sẽ tính ra thang điểm xét tốt nghiệp theo chương trình THPT.
• Đối với học sinh chương trình GDTX
ĐXTN bằng tổng điểm với 3 bài thi (Toán, Văn và 1 trong 2 môn KHTN hoặc KHXH), cộng với tổng điểm khuyến khích (nếu có). Sau đó lấy 70% tổng điểm này cộng với 30% của điểm trung bình cả năm lớp 12. Khi có kết quả tiếp tục cộng vào điểm ưu tiên (nếu có). Chúng ta sẽ tính ra thang điểm xét tốt nghiệp theo chương trình GDTX.
Điểm xét tốt nghiệp của cả hai hệ THPT chính quy và hệ GDTX có cách tính điểm tương tự nhau, chỉ khác về số lượng môn đăng ký dự thi.
• Đối với thí sinh theo học chương trình Giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp KHTN hoặc KHXN;
• Đối với thí sinh học chương trình GDTX phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp KHTN hoặc KHXH.
Các điểm cần lưu ý về xét công nhận tốt nghiệp THPT
Thí sinh được đăng ký chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài thi này; nếu thí sinh bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Thí sinh GDTX có thể chọn dự thi cả bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp và không  dùng  để  tính  điểm  xét  công  nhận  tốt nghiệp THPT.
Sau khi các bạn tính được điểm xét tốt nghiệp thì Điểm tốt nghiệp phải từ 5 điểm trở lên thì các bạn mới đỗ tốt nghiệp. Trường hợp điểm xét tốt nghiệp dưới 5 sẽ không thi lại lần 2, lần 3 mà phải đợi thi lại vào năm sau.
Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính ĐXTN. Điểm liệt của mỗi bài thi độc lập (theo thang 10 điểm): 1,0 điểm. Điểm liệt của mỗi môn thành phần (theo thang 10 điểm) của các bài thi tổ hợp: 1,0 điểm.
Với những lưu ý trên, hy vọng rằng các bạn thí sinh đã hiểu rõ được cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2019. Chúc các bạn hoàn thành kỳ thi với điểm số cao nhất và trúng tuyển vào trường đại học mà mình yêu thích.
Cảm ơn các bạn đẫ xem và đón đọc.
Bình luận