Đại học Kinh tế Nghệ An có mức điểm chuẩn 2019 là bao nhiêu?

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã chính thức công bố mức điểm trúng tuyển vào các ngành năm 2019. Theo đó, điểm chuẩn từ 13 đến 17,55 điểm.

Đại học Kinh tế Nghệ An có mức điểm chuẩn 2019 là bao nhiêu?

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7310101 Kinh tế A00, A01, B00, D01 13.5
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, B00, D01 13.3
3 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, B00, D01 14.35
4 7340301 Kế toán A00, A01, B00, D01 13
5 7620110 Khoa học cây trồng A00, A01, B00, D01 13
6 7620201 Lâm học A00, A01, B00, D01 13
7 7640101 Thú y A00, A01, B00, D01 13.45
8 7850103 Quản lý đất đai A00, A01, B00, D01 17.55
Bình luận