Liên thông Đại học ngành Điều dưỡng cần những điều kiện gi?

Doctor taking pulse of patient in hospital

Căn cứ Công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học thuộc khối ngành khoa học sức khỏe. Căn cứ Thông báo số 136/TB-BGDĐT ngày 7/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh liên thông đại học ngành điều dưỡng 2018.

1. Dưới đây là những cập nhật đầy đủ nhất về những thông tin tuyển sinh

 • Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ y tế đang làm việc đúng chuyên ngành và trình độ đào tạo.
 • Về phẩm chất chính trị: Lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Những người đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên không được dự tuyển.
 • Trình độ văn hóa:Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc văn hóa tương đương.
 • Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp thuộc khối ngành sức khỏe theo chương trình của Bộ Y tế.
 • Thâm niên chuyên môn: Người có bằng tốt nghiệp từ 36 tháng trở lên phải có thời gian làm việc liên tục đúng ngành đào tạo ít nhất 12 tháng từ khi ký hợp đồng lao động hoặc có quyết định tiếp nhận tính đến tháng 4/2017.
 • Về sức khoẻ: Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
 • Chính sách ưu tiên:Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Miễn thi: Những thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thi tuyển đầu vào các khối A, B, D được miễn thi môn Toán.

Liên thông đaị học điều dưỡng 2018

Liên thông đaị học điều dưỡng 201

2. Hồ sơ đăng ký dự thi Liên thông đại học ngành Điều dưỡng

Người dự thi tuyển sinh đại học Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học phải nộp hồ sơ đăng ký dự thi có đầy đủ các mục sau đây:

– Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Thăng Long) có xác nhận đồng ý cho dự thi và theo học của cơ quan nơi thí sinh công tác.

– Bản sao hợp pháp (có chứng thực) các giấy tờ sau:

– Giấy khai sinh;

– Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc văn hóa tương đương;

– Bằng tốt nghiệp và bảng điểm trong chương trình đào tạo trung cấp thuộc khối ngành khoa học sức khỏe.

– Giấy xác nhận thâm niên chuyên môn do cơ quan nơi thí sinh công tác hay cơ quan quản lý y tế từ cấp Sở Y tế hoặc tương đương trở lên cấp.

– Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh của cơ quan có thẩm quyền.

– Giấy xác nhận đủ sức khỏe để học tập do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền cấp (có giá trị trong vòng 06 tháng).

– 04 ảnh cỡ (4×6) mới chụp không quá 6 tháng (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi, đóng dấu giáp lai; 03 ảnh còn lại để trong phong bì, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh)

Thời gian học tập linh động phù hợp nhiều đối tượng

Thời gian học tập linh động phù hợp nhiều đối tượng 

Tất cả các giấy tờ trên đựng trong túi hồ sơ, bên ngoài ghi đầy đủ thông tin của thí sinh và liệt kê các giấy tờ có trong hồ sơ theo quy định.

 • Môn thi, hình thức thi và thời gian thi:

– Môn thi:

+ Môn cơ bản: Toán;

+ Môn cơ sở ngành: Giải phẫu – Sinh lý;

+ Môn chuyên ngành: Chuyên môn.

– Hình thức thi: Tự luận.

 • Ôn thi tuyển sinh: Thí sinh đăng ký và nộp lệ phí ôn thi khi nộp hồ sơ dự tuyển (nếu có nhu cầu ôn tập);
 • Thời gian nhập học:sẽ thông báo cụ thể sau.
 • Loại hình đào tạo:Chính qui
 • Thời gian đào tạo:3 năm
 • Thời gian học:Ngoài giờ làm việc
Bình luận