Mới nhất: Công bố điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Bắc Giang 2019

Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang thông báo kết quả trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 như sau:

Mới nhất: Công bố điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Bắc Giang 2019

Điểm Trúng tuyển các ngành của trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang là 13 điểm.

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7310101 Kinh tế A00, A01, D01 13
2 7340301 Kế toán A00, A01, D01 13
3 7420201 Công nghệ sinh học A00, A01, B00, D01 13
4 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00, D01 13
5 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00, A01, B00, D01 13
6 7620105 Chăn nuôi A00, A01, B00, D01 13
7 7620110 Khoa học cây trồng A00, A01, B00, D01 13
8 7620112 Bảo vệ thực vật A00, A01, B00, D01 13
9 7620205 Lâm sinh A00, A01, B00, D01 13
10 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A00, A01, B00, D01 13
11 7640101 Thú y A00, A01, B00, D01 13
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, B00, D01 13
13 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, D01 13
14 7850103 Quản lý đất đai A00, A01, B00, D01 13
Bình luận