Mức học phí Đại học Vinh 2019-2020 là bao nhiêu?

Thông tin tuyển sinh xin giới thiệu tới bạn đọc Học phí Đại học Vinh 2019 – 2020. Nội dung tài liệu được tổng hợp chi tiết và chính xác. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Mức học phí Đại học Vinh 2019-2020 là bao nhiêu?

1. Học phí Đại học Vinh 2019 – 2020

– Ngành Khoa học xã hội, Luật, Kinh tế, Nông, lâm thuỷ sản: 890.000 đồng/tháng/sinh viên.

– Ngành Khoa học tự nhiên, Kĩ thuật, Công nghệ, thể dục thể thao, khách sạn, du lịch: 1.060.000 đồng/tháng/sinh viên.

2. Học phí Đại học Vinh 2016 – 2017

– Các ngành sư phạm: 1.404.345 đồng/học kỳ.

– Các ngành CNKH, Kỹ sư khoa NLN, QL đất đai, TNMT, các ngành thuộc khối ngành Kinh tế, khối ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp, Khoa học xã hội nhân văn, Ngôn ngữ Anh sẽ có mức thu học phí là 6.407.345 đồng/học kỳ.

– Học phí trường Đại học Vinh 2016 – 2017 các ngành liên thông 2 năm có mức thu học phí là 9.087.345 đồng/học kỳ, liên thông 3 năm có mức thu học phí là 9.247.345 đồng/học kỳ.

– Các ngành đào tạo theo nhu cầu xã hội 4 năm có mức học phí là 9.407.345 đồng/học kỳ, 5 năm là 9.567.345 đồng/học kỳ.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số ngành khác tại:

Bình luận