Ngành kinh tế đối ngoại trường đại học Kinh tế Luật

Ngành kinh tế đối ngoại trường đại học Kinh tế Luật:

Ngành kinh tế đối ngoại trường đại học Kinh tế Luật

* Chương trình đào tạo: 4 năm

* Mục tiêu: 

– Đào tạo một đội ngũ nhân viên trong góp phần trong ngành kinh tế đối ngoại

– Đào tạo cử nhân kinh tế đối ngoại

– Trong kinh doanh có một bản lĩnh nhất định

– Luôn tự tin, nhạy bén, năng động trước công việc chuyên môn

– Luôn cập nhật tình hình kinh tế trong nước và ngoài nước để đáp ứng với môi trường toàn cầu

– Đào tạo cử nhân chuyên sâu về kiến thức, luôn tiếp cận với tri thức hiện đại

– Các bạn học viên được trang bị kỹ năng nghề nghiệp về kinh tế, cũng như các kỹ năng luân phiên tác động lẫn nhau trong suốt quá trình học tập

Sinh viên đại học kinh tế Luật

* Sinh viên khi ra trường sẽ có chuẩn đầu ra: 

– Giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh tế

– Kỹ năng, phẩm chất:

 • Khả năng phân tích
 • Khả năng giải quyết vấn đề
 • Nghiên cứu kiến thức
 • Khám phá khối kiến thức mới
 • Tư duy mọi mặt về ngành kinh tế có hệ thống
 • Có thái độ chuẩn chỉnh với nghề
 • Luôn thăng tiến học hỏi trong quá trình học tập
 • Có đạo đức chuẩn mực
 • Luôn có trách nhiệm với cộng đồng
 • …vv

– Trau dồi

 • Khả năng làm việc nhóm
 • khả năng làm việc tập thể
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Kỹ năng nói chuyện với người bản địa
 • Kỹ năng giao tiếp bằng nhiều tiếng ngoại ngữ
 • …vv

– Thực tế trong nghề nghiệp, công việc về chuyên ngành kinh tế đối ngoại:

 • Hiểu rõ, bao quát được tình hình kinh tế nước ta
 • Môi trường kinh tế đối ngoại nước ta hiện nay
 • Tình hình xã hội với nền kinh tế đối ngoại
 • Hiểu được tình hình kinh doanh thị trường
 • Áp dụng kiến thức học được, kỹ năng trau dồi được trong kinh tế đối ngoại
 • ..vv

* Cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường:

– Làm việc trong:

 • Các cơ quan hoạch định chính sách
 • Các cơ quan nghiên cứu
 • Các cơ sở đào tạo về kinh tế
 • Các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài
 • Các công ty liên doanh
 • Các văn phòng thống kê về kinh tế
 • Trong Các công ty nước ngoài tại Việt Nam
 • Trong các nơi liên quan đến makerting, xuất nhập khẩu, đầu tư quốc tế….
 • …vv

– Nhìn chung học ngành kinh tế đối ngoại trường đại hoạc kinh tế luật sẽ có 4 nhóm nghề nghiệp chính:

Nhóm 1: Làm giảng viên tại các trường đại học, chuyên viên nghiên  cứu, hoạch định phân tích chính sách trong kinh tế

Nhóm 2: Làm chuyên viên quan hệ quốc tế trong các cơ quan như Bộ công thương, Bộ ngoại giao….

Nhóm 3: Các doanh nghieepk kinh doanh quốc tế

Nhóm 4: Các tổ chức, định chế kinh tế quốc tế.

Bình luận