Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp có mức học phí bao nhiêu?

Mức học phí trường Trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp năm học là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành học được cập nhật dưới đây.

Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp có mức học phí bao nhiêu?

1. Các ngành đào tạo

TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP

Mã trường

Mã ngành 

 Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu 

– Xã Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc

– ĐT: 0211 353 9021

– Website:http://www.siquantangthietgiap.vn

– Email: Ktthanh1976ttg@gmail.com

TGH 

 

 

 132

Các ngành đào tạo đào tạo đại học quân sự

 

 

 

 

* Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp

 

7860206

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

 

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

92

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

40

2. Học phí

Các trường trong khối ngành quân đội sẽ được miễn học phí

Bình luận