Mức học phí của trường Sĩ quan Phòng hóa ra sao?

Mức học phí trường Trường Sĩ Quan Phòng Hóa năm học 2018-2019 là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành học được cập nhật dưới đây

Mức học phí của trường Sĩ quan Phòng hóa ra sao?

1. Các ngành đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh trường sĩ quan phòng hóa năm 2018 với tổng 60 chỉ tiêu, trong đó thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc 42 chỉ tiêu.

Trường sĩ quan phòng hóa tuyển 60 chỉ tiêu năm 2018

TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HÓA

Mã trường

Mã ngành 

 Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

– Xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà  Nội

– ĐT: 0243 361 1253

– Website: http://www.sqph.edu.vn

HGH 

 

 

60

Các ngành đào tạo đại học quân sự

 

 

 

 

* Ngành Chỉ huy Kỹ thuật hóa học

 

7860229

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

 

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

42

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

 

18

2. Học phí

Miễn học phí

Bình luận