Quy định “Cấp giấy chứng nhận” cho thí sinh không dự thi tốt nghiệp THPT

Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020, với quy định về việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cho thí sinh không dự thi hoặc thi tốt nghiệp THPT không đạt yêu cầu.

Ngày 14/6/2019, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Luật Giáo dục (sửa đổi) được Quốc hội thông qua gồm 9 chương, 115 điều. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Theo đó, những đối tượng thí sinh đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi. Thí sinh đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp, hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; có đủ điều kiện dự thi theo quy định nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu để được công nhận tốt nghiệp THPT, thì sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.
quy-dinh-cap-giay-chung-nhan-cho-thi-sinh-khong-du-thi-tot-nghiep-THPT
Quy định về việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông

Quy định “Cấp giấy chứng nhận” cho thí sinh không dự thi tốt nghiệp THPT

Cụ thể, quy chế thi quy định rõ, những thí sinh muốn xét công nhận tốt nghiệp THPT, phải có đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi. Tất cả các bài thi và các môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp của thí sinh đều phải đạt trên 1.0 điểm (theo thang điểm 10) và có điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 5.0 điểm trở lên. Điểm xét tốt nghiệp THPT của thí sinh được bao gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12.

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh Giáo dục thường xuyên phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn.

Riêng đối với các thí sinh đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp, hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; có đủ điều kiện dự thi theo quy định nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu để được công nhận tốt nghiệp THPT thì sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Bình luận