Học phí Đại học Điện Lực Hà Nội năm 2019 -2020

Bạn thắc mắc học phí trường đại học Điện Lực Hà Nội là bao nhiêu? Bạn chưa rõ cách tính học phí của trường. Hãy cùng thông tin tuyển sinh tìm hiểu qua bài viết sau:

Học phí Đại học Điện Lực Hà Nội năm 2019 -2020

1. Thông tin tuyển sinh Đại học Điện lực Hà Nội

Mã trường: DDL

Địa chỉ: Số 235, Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024-22452662 Fax: 024-38362065

Website: https://epu.edu.vn hoặc: tuyensinh.epu.edu.vn  

Email: dt@epu.edu.vn

2. Các ngành đào tạo và học phí

TT Nội dung Ngành Kinh tế Ngành Kỹ thuật Đơn vị tính
1 Đại học chất lượng cao (thu theo niên chế) 2.600.000 2.900.000 VNĐ/ tháng
2 Đại học chính quy (thu theo niên chế) 1.300.000 1.450.000 VNĐ/ tháng
3 Đại học chính quy môn chung, giáo dục quốc phòng 330.000 330.000 VNĐ/ tín chỉ
4 Đại học chính quy môn chuyên ngành 392.000 476.000 VNĐ/ tín chỉ
5 Đại học văn bằng 2 chính quy (niên chế) 1.430.000 1.595.000 VNĐ/ tháng
6 Đại học văn bằng 2 chính quy 432.000 524.000 VNĐ/ tín chỉ
7 Đại học vừa học vừa làm (niên chế) 1.430.000 1.595.000 VNĐ/ tháng
8 Đại học vừa học vừa làm 432.000 524.000 VNĐ/ tín chỉ
9 Liên thông CĐ-ĐH chính quy (niên chế) 1.430.000 1.595.000 VNĐ/ tháng
10 Liên thông CĐ-ĐH chính quy 432.000 524.000 VNĐ/ tín chỉ
11 Liên thông CĐ-ĐH vừa làm vừa học (niên chế) 1.430.000 1.595.000 VNĐ/ tháng
12 Liên thông CĐ-ĐH vừa làm vừa học 432.000 524.000 VNĐ/ tín chỉ
13 Liên thông TC-ĐH chính quy (niên chế) 1.430.000 1.595.000 VNĐ/ tháng
14 Liên thông TC-ĐH chính quy 432.000 524.000 VNĐ/ tín chỉ
15 Liên thông TC-ĐH vừa làm vừa học (niên chế) 1.430.000 1.595.000 VNĐ/ tháng
16 Liên thông TC-ĐH vừa làm vừa học 432.000 524.000 VNĐ/ tín chỉ
17 Cao đẳng chính quy môn chung 264.000 264.000 VNĐ/ tín chỉ
18 Cao đẳng chính quy môn chuyên ngành 314.000 380.000 VNĐ/ tín chỉ
19 Cao đẳng vừa làm vừa học (niên chế) 1.144.000 1.160.000 VNĐ/ tháng
20 Liên thông TC-CĐ chính quy, vừa làm vừa học 1.144.000 1.276.000 VNĐ/ tháng


Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các ngành khác tại:

Bình luận