Mức học phí Đại học Công nghệ Vạn Xuân ra sao?

Mức học phí trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân năm học 2018-2019 là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành học được cập nhật dưới đây

Mức học phí Đại học Công nghệ Vạn Xuân ra sao?

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo đại học chính quy chuẩn Nhật Bản năm học 2018-2019, chi tiết như sau

TT Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Mã tổ hợp môn Học phí/kỳ
1 Công nghệ thông tin 7480201 50 A00, A01, A16, D90   Học phí: 8.500.000 đồng/Học kỳ

 

 

 

 

 

 

 

2 Công nghệ sinh học 7420201 40 A00, A02, B00, D90
3 Kỹ thuật xây dựng 7580201 40 A00, A01, D07, C01
4 Quản trị kinh doanh 7340101 50 A00, A01, D01, D90
5 Quản trị du lịch và khách sạn 7810201 50 A00, A04, D01, D97
6 Kế toán 7340301 50 A00, A01, D01, D90
7 Tài chính ngân hàng 7340201 40 A00, A01, D01, D90
8 Ngôn ngữ Anh 7220201 40 D01, D90, D78, A01

  Học phí: 8.500.000 đồng/Học kỳ

Bình luận