Đại Học Kỹ Thuật – Hậu Cần Công An Nhân Dân có học phí như thế nào?

Mức học phí trường Đại Học Kỹ Thuật – Hậu Cần Công An Nhân Dân năm học 2018-2019 là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành 

Đại Học Kỹ Thuật – Hậu Cần Công An Nhân Dân có học phí như thế nào?

A. Các ngành đào tạo

1. Mã ngành: 7480200
Tên ngành: Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nữ phía Bắc
Tổ hợp môn: D01
Điểm chuẩnNV1: 27.50
2. Mã ngành: 7480200
Tên ngành: Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nữ phía Bắc
Tổ hợp môn: A01
Điểm chuẩnNV1: 27.50
3. Mã ngành: 7480200
Tên ngành: Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nam phía Bắc
Tổ hợp môn: D01
Điểm chuẩnNV1: 23.25
4. Mã ngành: 7480200
Tên ngành: Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nam phía Bắc
Tổ hợp môn: A01
Điểm chuẩnNV1: 23.75
5. Mã ngành: 7480200
Tên ngành: Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nữ phía Nam
Tổ hợp môn: D01
Điểm chuẩnNV1: 27.00
6. Mã ngành: 7480200
Tên ngành: Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nữ phía Nam
Tổ hợp môn: A01
Điểm chuẩnNV1: 28.25
7. Mã ngành: 7480200
Tên ngành: Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nam phía Nam
Tổ hợp môn: D01
Điểm chuẩnNV1: 22.75
8. Mã ngành: 7480200
Tên ngành: Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nam phía Nam
Tổ hợp môn: A01
Ghi chú: Trong số 05 thí sinh cùng mức 24.0 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23.0 điểm
Điểm chuẩnNV1: 24.00
B. Học phí
Miễn học phí
Bình luận