Thông tin tuyển sinh các trường cao đẳng Miền bắc

Dưới đây là danh sách thông tin tuyển sinh các trường cao đẳng khu vực miền bắc

1. VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở HÀ GIANG

 Trường Cao đẳng nghề tỉnh Hà Giang

– Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở BẮC CẠN

– Trường cao đẳng nghề Dân tộc nội trú Bắc Kạn

– Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở CAO BẰNG

– Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở LÀO CAI

– Trường Cao đẳng Lào Cai

– Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai

– Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở YÊN BÁI

– Trường Cao đẳng nghề Yên Bái

– Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

– Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái

– Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái

– Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở TUYÊN QUANG

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở THÁI NGUYÊN

– Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên

– Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật

– Trường Cao đẳng nghề số I Bộ Quốc phòng

– Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức

– Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

– Trường Cao đẳng Cơ khí – Luyện kim

– Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch

– Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp

– Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc

– Trường Cao đẳng Kinh tế – Tài chính Thái Nguyên

– Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

 Trường Cao đẳng nghề Công thương Việt Nam

– Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở LẠNG SƠN

– Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn

– Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn

– Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc

– Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở PHÚ THỌ

– Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

– Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ

 Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ

– Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ

 Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất

– Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ nghệ thực hành Phú Thọ

– Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

– Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng

– Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm

– Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở ĐIỆN BIÊN

– Trường Cao đẳng nghề Điện Biên

– Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Điện Biên

– Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên

– Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở LAI CHÂU

 Trường Cao đẳng Cộng động Lai Châu

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở SƠN LA

– Trường Cao đẳng Y tế Sơn La

– Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La

– Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La

– Trường Cao đẳng Sơn La

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở HÒA BÌNH

– Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình

– Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hòa Bình

– Trường Cao đẳng nghề Sông Đà

– Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc

– Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc

– Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở BẮC GIANG

– Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang

– Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang

– Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

2. VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở VĨNH PHÚC

– Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc

– Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp

– Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vĩnh Phúc

– Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại

– Trường Cao đẳng nghề số 2 – Bộ Quốc phòng

– Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1

– Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở BẮC NINH

– Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

– Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh

– Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội

– Trường Cao đẳng Thống kê

– Trường Cao đẳng Ngoại ngữ – Công nghệ Việt Nhật

– Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh

– Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản

– Trường Cao đẳng nghề Viglacera

– Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở HẢI DƯƠNG

– Trường Cao đẳng nghề Hải Dương

– Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng

– Trường Cao đẳng Công Thương Hải Dương

– Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy I

– Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại

– Trường Cao đẳng Hải Dương

– Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

– Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở HẢI PHÒNG

– Trường Cao đẳng Hàng hải I

– Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II

– Trường Cao đẳng nghề số 3 Bộ Quốc phòng

– Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Bắc Bộ

– Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy sản

– Trường Cao đẳng VMU

– Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Thực phẩm

– Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng

– Trường Cao đẳng Duyên Hải

– Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch Bắc Nam

– Trường Cao đẳng Công nghệp Hải Phòng

– Trường Cao đẳng Lao động – Xã hội Hải Phòng

– Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

– Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng

– Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở HƯNG YÊN

– Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

– Trường Cao đẳng Y Dược ASEAN

– Trường Cao đẳng Dược Hà Nội

– Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên

– Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi

– Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên

– Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở THÁI BÌNH

– Trường Cao đẳng nghề số 19/BQP

– Trường Cao đẳng nghề Thái Bình

– Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình

– Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

– Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở HÀ NAM

– Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản

– Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ

– Trường Cao đẳng nghề Hà Nam

– Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở NAM ĐỊNH

– Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định

– Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Nam Định

– Trường Cao đẳng nghề số 20 – Bộ Quốc phòng

– Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nam Định

– Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

– Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở NINH BÌNH

– Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình

– Trường Cao đẳng nghề LILIMA 1

– Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

– Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở QUẢNG NINH

– Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam

– Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng

– Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc

– Trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh

– Trường Cao đẳng nghề Xây dựng

– Trường Cao đẳng Giao thông Cơ điện Quảng Ninh

– Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

– Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả

 

TRÊN ĐÂY LÀ THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN BẮC NĂM 2019.

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM VÀ ĐÓN ĐỌC!

Nguồn: thongtintuyensinh.vn

 

Bình luận